Suitsueemaldusluugid

Suitsueemaldusluugid

Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk on tekitada ja säilitada tulekahju korral põranda kohale suitsuvaba kiht.

Samaaegselt eemaldavad nimetatud süsteemid põlemise erinevates etappides tekkivaid kuumi gaase.

Selliste süsteemide kasutamine suitsuvabade tsoonide loomiseks õhus hõljuva suitsukihi all on küllalt levinud kõikjal maailmas.

Meie suitsueemaldusluugid on kaheotstarbelised:

Tulekahju korral

toimub luugi täielik avanemine ning hoones tekib loomulik õhu väljatõmme, väljutades vingugaasid takistamatult ja kiiresti.

Ventilatsioon

Luuke on võimalik kasutada igapäevase ventilatsiooni tagamiseks (al 30 kraadi).

EUROOPA STANDARD EN 12101-2

Standard kirjeldab suitsu ja kuumuse loomulikul teel ärajuhtimisel kasutatavate suitsuluukide parameetreid. Paigaldatavad suitsuluugid peavad olema testitud akrediteeritud laboratooriumites vastavalt nimetatud standardi lisadele, mille alusel määratakse suitsueemaldusluugile nõuded.

Hoonetel kasutatavad suitsueemaldusluugid peavad olema varustatud nõuetekohase CE-märgistusega.

Vaata sertifikaati