Savunpoistoluukut

Savunpoistoluukut

Savua ja kuumuutta poistavien savunpoisto järjestelmien (lähinnä savupoistoluukkujen) tehtävänä on palon sattuessa savuttoman kerroksen luominen ja ylläpitäminen lattian ylle.

Mainitut järjestelmät poistavat samalla palon eri vaiheissa syntyviä kuumia ja myrkyllisiä kaasuja.

Tällaisia järjestelmiä käytetään maailmanlaajuisesti, luomaan ilmassa leijuvan savukerroksen alle savuton vyöhyke.

Seuraavassa esitetyt savunpoistoluukut ovat kaksitoimisia:

Ensimmäisessä tapauksessa

palon syttyessä luukku avautuu kokonaan (N. 140°) ja rakennuksessa syntyy luonnollinen veto, joka poistaa häkäkaasut esteittä ja nopeasti.

Toisessa tapauksessa

voidaan luukkuja käyttää päivittäisen ilmanvaihdon lisäämiseen(luukun avautuminen tuuletusasentoon 30°).

EUROOPPALAINEN STANDARDI EN 12101-2

Edellä mainittu standardi antaa ohjeita savun ja kuumuuden postamiseen luonnollisella tavalla rakennuksesta. Standardissa antaa ohjeita myös savunpoistoluukkujen mitoitukseen. Nykymääräysten mukaisesti. Asennettavat savunpoistoluukut on testattava akkreditoidussa laboratoriossa em. eurooppalaisen standardin mukaisesti, savunpoistoluukkuihin kohdistettuja vaatimuksia käsittelevien liitteiden mukaisesti.

Rakennuksessa käytettävissä savunpoistoluukuissa tulee olla CE-merkintä.